ബഹുവചനം

110 88

കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെ കുത്തുഴൊക്കിനിടയില്‍ പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് എന്‍ പ്രഭാകരന്റെ കൃതികള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: എന്‍.പ്രഭാകരന്‍

കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെ കുത്തുഴൊക്കിനിടയില്‍ പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് എന്‍ പ്രഭാകരന്റെ കൃതികള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബഹുവചനം”

Vendor Information