ബർച്ചു മരത്തിൻ്റെ കരിയിലകൾ

127 102
G V Books

കഥയുടെ കൗതുകത്തോടൊപ്പം വര്‍ത്തമാന ജീവിതാനുഭവങ്ങളും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളും കല്പനികതയുടെ നിറച്ചാര്‍ത്തില്ലാതെ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയഭൂമികയില്‍ മഹാവേവലാതിയായും വേദനയായും ഘനീഭവിച്ച് നില്ക്കുന്ന കഥകള്‍.

10 in stock

കഥയുടെ കൗതുകത്തോടൊപ്പം വര്‍ത്തമാന ജീവിതാനുഭവങ്ങളും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളും കല്പനികതയുടെ നിറച്ചാര്‍ത്തില്ലാതെ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയഭൂമികയില്‍ മഹാവേവലാതിയായും വേദനയായും ഘനീഭവിച്ച് നില്ക്കുന്ന കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബർച്ചു മരത്തിൻ്റെ കരിയിലകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!