ബഷീർ – എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും കരഞ്ഞ ഒരാൾ

100 80
Pendulum books

ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഛായാചിത്രം വരച്ചിടുകയാണ് ഡോ എം എം ബഷീർ.അനൽപമായ സ്വാതന്ത്രയത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ അറിയുന്ന അപൂർവ സുന്ദരനിമിഷങ്ങൾ.

3 in stock

Author: ഡോ. എം എം ബഷീര്‍

ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഛായാചിത്രം വരച്ചിടുകയാണ് ഡോ എം എം ബഷീർ.അനൽപമായ സ്വാതന്ത്രയത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ അറിയുന്ന അപൂർവ സുന്ദരനിമിഷങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബഷീർ – എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും കരഞ്ഞ ഒരാൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Pendulum books
  • Vendor: Pendulum books
  • Address:
  • No ratings found yet!