ബെസ്പുർക്കാന

100 80

വയനാടന്‍ കുടിയേറ്റ ജീവിതങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവം പകരുന്ന കൃതി. മാവേലി മന്റ്രത്തിനുശേഷം കെ. ജെ. ബേബി രചിച്ച പുതിയ നോവല്‍

Out stock

Out of stock

Author: കെ.ജെ ബേബി

വയനാടന്‍ കുടിയേറ്റ ജീവിതങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവം പകരുന്ന കൃതി. മാവേലി മന്റ്രത്തിനുശേഷം കെ. ജെ. ബേബി രചിച്ച പുതിയ നോവല്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബെസ്പുർക്കാന”

Vendor Information