ഭാരതീയദർശനം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയിൽ

140 112

ഭാരതീയ ദര്‍ശനവും സാഹിത്യവും യൂറോപ്യന്‍ ചിന്തയില്‍ ചെലുത്തിയ വിപ്ലവകരമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ പഠനങ്ങള്‍. വേദോപനിഷത്തുകളും ഭഗവദ്ഗീതയും പാശ്ചാത്യ ചിന്തയെ മാറ്റിമറിച്ചതിന്റെ നാമറിയാത്ത ചരിത്രം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ ആന്നിയിൽ തരകൻ

ഭാരതീയ ദര്‍ശനവും സാഹിത്യവും യൂറോപ്യന്‍ ചിന്തയില്‍ ചെലുത്തിയ വിപ്ലവകരമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ പഠനങ്ങള്‍. വേദോപനിഷത്തുകളും ഭഗവദ്ഗീതയും പാശ്ചാത്യ ചിന്തയെ മാറ്റിമറിച്ചതിന്റെ നാമറിയാത്ത ചരിത്രം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഡോ ആന്നിയിൽ തരകൻ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാരതീയദർശനം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews