ഭഗിനി നിവേദിത

75 60
Budhabooks

കർമ്മശേഷിയും സ്നേഹവും സഹനവും ധീരതയും നിവേദിതയ്ക്കു ജന്മാർജ്ജിതശക്തികളായിരുന്നു.ത്യാഗബുദ്ധിയും ജ്ഞാനതൃഷ്ണയും ഭക്തിയും ഈശ്വരപ്രസാദം പോലെ അവർക്ക് ലഭിച്ചു.ഒന്നും നേടുവാൻ വേണ്ടിയല്ല,ദുഖിതയായ ഭാരതാംബയ്ക്ക് തൻ്റെതായ എല്ലാം വാരിവാരിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചു.ആ പുണ്യവതിയുടെ ജീവചരിത്രം സംക്ഷിപ്തമായി സുഗ്രഹമായി ലളിതഭാഷയിൽ സമർപ്പിതഭാവത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
-സുഗതകുമാരി

1 in stock

Author: രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട

കർമ്മശേഷിയും സ്നേഹവും സഹനവും ധീരതയും നിവേദിതയ്ക്കു ജന്മാർജ്ജിതശക്തികളായിരുന്നു.ത്യാഗബുദ്ധിയും ജ്ഞാനതൃഷ്ണയും ഭക്തിയും ഈശ്വരപ്രസാദം പോലെ അവർക്ക് ലഭിച്ചു.ഒന്നും നേടുവാൻ വേണ്ടിയല്ല,ദുഖിതയായ ഭാരതാംബയ്ക്ക് തൻ്റെതായ എല്ലാം വാരിവാരിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചു.ആ പുണ്യവതിയുടെ ജീവചരിത്രം സംക്ഷിപ്തമായി സുഗ്രഹമായി ലളിതഭാഷയിൽ സമർപ്പിതഭാവത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
-സുഗതകുമാരി

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭഗിനി നിവേദിത”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!