ഭൂമിയോളം ജീവിതം

110 88

കേരളസർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ വിവേകാനന്ദ പുരസ്‌കാരം (2013) ലഭിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയപതിപ്പ്.

10 in stock

Author: സോമർസെറ്റ്‌ മോം / ഇരിങ്ങല്‍ കൃഷ്ണന്‍ , എ എസ് അയൂബ്

സൂക്ഷ്മമായ പ്രാദേശിക തനിമകളെ വിശദമായ പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വിന്യസിപ്പിക്കുന്ന രചനകൾ മതപരവും കമ്പോളകേന്ദ്രിതവുമായ ജീവിതങ്ങളുടെ വിധിവൈപരീത്യങ്ങൾ കൊണ്ടുതീർക്കുന്ന ശില്പങ്ങൾ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ ഇടപെടലുകൾ ആഴത്തിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ അസാധാരണകഥകളിൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭൂമിയോളം ജീവിതം”

Vendor Information