ബ്ലൂ വെയ്ല്‍

100 80

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 10 കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ജോസി ജോസഫിന്റെ ബ്ലൂ വെയ്ല്‍. നൂതനമായ ഒരു അവതരണ ശൈലിയാല്‍ സമ്പന്നമായ കഥകള്‍. തീക്ഷ്ണമായ ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച കഥകളുടെ സമാഹാരം.

10 in stock

Author: ജോസി ജോസഫ്

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 10 കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ജോസി ജോസഫിന്റെ ബ്ലൂ വെയ്ല്‍. നൂതനമായ ഒരു അവതരണ ശൈലിയാല്‍ സമ്പന്നമായ കഥകള്‍. തീക്ഷ്ണമായ ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബ്ലൂ വെയ്ല്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!