ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവങ്ങൾ

125 100

പ്രാതല്‍വിഭവങ്ങളാണ് ഒരു മുഴുവന്‍ ദിവസത്തേക്കുമുള്ള ഊര്‍ജ്ജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആര്‍ക്കുമത് ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ പുസ്തകവും. എല്ലാ വീടുകളിലും നിര്‍ബന്ധമായുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: ഇന്ദു നാരായണ്‍

പ്രാതല്‍വിഭവങ്ങളാണ് ഒരു മുഴുവന്‍ ദിവസത്തേക്കുമുള്ള ഊര്‍ജ്ജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആര്‍ക്കുമത് ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ പുസ്തകവും. എല്ലാ വീടുകളിലും നിര്‍ബന്ധമായുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥം. വിവിധതരം ദോശകള്‍, ഇഡ്ഡലികള്‍, ഉപ്പുമാവുകള്‍, പൂരികള്‍, സാന്റ്വിച്ചുകള്‍, ഊത്തപ്പങ്ങള്‍, ടോസ്റ്റുകള്‍, ചപ്പാത്തികള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ പാചകക്കൂട്ടുകള്‍. കൂടാതെ ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം വിളമ്പാവുന്ന കറികളും. പ്രഭാതത്തിലെ പാചകം എളുപ്പമാക്കാന്‍ വീട്ടമ്മമാര്‍ക്കൊരു സഹായിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവങ്ങൾ”

Vendor Information