ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി

150 120
Budhabooks

ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ജീവിതകഥയെ യഥാത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ബുദ്ധതത്വചിന്തയുടെ അഗാധതകളിലേക്ക്‌ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആഗോളസാന്നിധ്യത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അറിവും അനുഭൂതിയും സമന്വയിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം.

1 in stock

Author: സുരേഷ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം

ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ജീവിതകഥയെ യഥാത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ബുദ്ധതത്വചിന്തയുടെ അഗാധതകളിലേക്ക്‌ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആഗോളസാന്നിധ്യത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അറിവും അനുഭൂതിയും സമന്വയിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!