ബട്ടൻസില്ലാത്ത ഷർട്ടും നിന്നുപോയ വാച്ചും

100 80

കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിലെ നർമ്മമധുരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ വരച്ചിടുകയാണ് ജോർജ് പുളിക്കൻ. ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ ആത്മഭാവത്തിന്റെ ഒരു നേർചിത്രവും കൂടെയാവും ഈ കുറിപ്പുകൾ.

9 in stock

Author: ജോര്‍ജ് പുളിക്കന്‍

കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിലെ നർമ്മമധുരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ വരച്ചിടുകയാണ് ജോർജ് പുളിക്കൻ. ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ ആത്മഭാവത്തിന്റെ ഒരു നേർചിത്രവും കൂടെയാവും ഈ കുറിപ്പുകൾ. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ – രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ നന്മ വിതറിയ ചിലർ ജീവിച്ചിരുന്ന എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽകൂടിയാണ് ഇത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബട്ടൻസില്ലാത്ത ഷർട്ടും നിന്നുപോയ വാച്ചും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!