കാറല്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം

40 32

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കാറല്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം. റഷ്യന്‍ വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു അതിന്റെ രചന. വരാന്‍ പോകുന്ന കാലഘട്ടത…

Out stock

Out of stock

Author: സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കാറല്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം. റഷ്യന്‍ വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു അതിന്റെ രചന. വരാന്‍ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാകും ഈ ജര്‍മന്‍ ചിന്തകന്റെ ചിന്തകളെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ക്രാന്തദര്‍ശിത്വം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാറല്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!