സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലെ സുഹൃത്ത്

280 224
Yes Press Books

വിമൽ ബാബുവിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലെ സുഹൃത്ത് മുതൽ ഓർമ്മയിലൊരു കുട്ടിക്കാലം വരെയുള്ള പതിനെട്ട് കഥകൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമായി വിമൽ നിച്ചയമായും ഒരു കഥ പറച്ചിലുകാരനാണ്.

19 in stock

Author: വിമൽ ബാബു പി

വിമൽ ബാബുവിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലെ സുഹൃത്ത് മുതൽ ഓർമ്മയിലൊരു കുട്ടിക്കാലം വരെയുള്ള പതിനെട്ട് കഥകൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമായി വിമൽ നിച്ചയമായും ഒരു കഥ പറച്ചിലുകാരനാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലെ സുഹൃത്ത്”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!