ചാര്‍ലി ചാപ്ലിന്‍

45 36

അഭ്രപാളികളില്‍ ചിരിയുടെയും ചിന്തയുടെയും വിസ്മയപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച വിശ്വവിഖ്യാത കലാകാ…

Out stock

Out of stock

Author: രാധാകൃഷ്ണന്‍ അടുത്തില

അഭ്രപാളികളില്‍ ചിരിയുടെയും ചിന്തയുടെയും വിസ്മയപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച വിശ്വവിഖ്യാത കലാകാരന്‍ ചാര്‍ലിചാപ്ലിന്റെ ജീവിതേതിഹാസം. മഹാത്മാഗാന്ധി, സാര്‍ത്ര, പിക്കാസോ, ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരുടെ ആരാധനാപാ ത്രമായിരുന്ന ചിരിയുടെ രാജകുമാരന്റെ കഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചാര്‍ലി ചാപ്ലിന്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!