ചങ്ങല

165 132
Poorna Eram

നല്ല നിലാവുള്ള ദിവസം.നേരം പാതിരാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ചങ്ങലയുടെ താളത്തിലുള്ള കിലുക്കം കേട്ടു.വഴിയരികിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉറക്കം വിട്ടെഴുന്നേറ്റ് ആണവരവ്‌ കാണാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി.ചങ്ങലയുടെ കിലുക്കം കൂടുതൽ അടുത്തായി.വലിയ കൊമ്പനും ചെറിയ കൊമ്പനും തിടുക്കത്തിൽ കയറ്റം കയറിവരുന്നുണ്ട്.

7 in stock

Author: കെ ആർ വിശ്വനാഥൻ

നല്ല നിലാവുള്ള ദിവസം.നേരം പാതിരാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ചങ്ങലയുടെ താളത്തിലുള്ള കിലുക്കം കേട്ടു.വഴിയരികിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉറക്കം വിട്ടെഴുന്നേറ്റ് ആണവരവ്‌ കാണാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി.ചങ്ങലയുടെ കിലുക്കം കൂടുതൽ അടുത്തായി.വലിയ കൊമ്പനും ചെറിയ കൊമ്പനും തിടുക്കത്തിൽ കയറ്റം കയറിവരുന്നുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചങ്ങല”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!