ചായ വിൽക്കാൻ കൊതിച്ച ചെറുക്കൻ

230 184

1990-2000 കാലത്ത് ജനിച്ച ഏതൊരാളുടെയും പ്രണയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നോവല്‍. ഒരു ന്യൂജനറേഷന്‍ പ്രണയകഥയെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാവുന്ന നോവല്‍. വായിച്ചു പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്പോള്‍ ഇതുനമ്മുടെ കഥയെന്ന് തോന്നിപ്പോയേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള രചന.

4 in stock

Author: ബേസിൽ

1990-2000 കാലത്ത് ജനിച്ച ഏതൊരാളുടെയും പ്രണയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നോവല്‍. ഒരു ന്യൂജനറേഷന്‍ പ്രണയകഥയെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാവുന്ന നോവല്‍. വായിച്ചു പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്പോള്‍ ഇതുനമ്മുടെ കഥയെന്ന് തോന്നിപ്പോയേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള രചന.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789354823916

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചായ വിൽക്കാൻ കൊതിച്ച ചെറുക്കൻ”

Your email address will not be published.

Vendor Information