ചെമ്പനീർപ്പൂക്കൾ

209 167
Insight Publica

മെർവെഡ്പ്ലീനിലെ സുന്ദരമായ തെരുവിലൂടെ ആൻ ചുറ്റിനടന്നു. അവളുടെ മുടിയിഴകൾ പാറിപ്പറക്കുകയും മുഖം പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു. നാലു ചുമരുകൾക്കുള്ളിലെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് ജീവിതം ചിറകൊതുക്കിയപ്പോൾ തുറന്ന ജനാലയിലൂടെ ലോകത്തെ ഉറ്റുനോക്കി അവൾ ഹൃദയം നിറച്ചു. യുദ്ധഭൂമികൾ വിറയ്ക്കുകയും മുള്ളുവേലികൾ പിടിമുറുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവളൊരു ചെമ്പനീർപ്പൂവായി വിടർന്നു. അവളുടെ കഥയ്ക്ക്, ഇവായെന്ന ബാലികയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരാവിഷ്‌കാരം.

Out stock

Out of stock

Author: സിനാഷ

മെർവെഡ്പ്ലീനിലെ സുന്ദരമായ തെരുവിലൂടെ ആൻ ചുറ്റിനടന്നു. അവളുടെ മുടിയിഴകൾ പാറിപ്പറക്കുകയും മുഖം പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു. നാലു ചുമരുകൾക്കുള്ളിലെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് ജീവിതം ചിറകൊതുക്കിയപ്പോൾ തുറന്ന ജനാലയിലൂടെ ലോകത്തെ ഉറ്റുനോക്കി അവൾ ഹൃദയം നിറച്ചു. യുദ്ധഭൂമികൾ വിറയ്ക്കുകയും മുള്ളുവേലികൾ പിടിമുറുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവളൊരു ചെമ്പനീർപ്പൂവായി വിടർന്നു. അവളുടെ കഥയ്ക്ക്, ഇവായെന്ന ബാലികയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരാവിഷ്‌കാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെമ്പനീർപ്പൂക്കൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!