ചെന്നായ്ക്കളുടെ മരണവാറൻറ്

220 176
Kairali Books

മരണത്തിന്റെ പര്യായമായി അവൻ വരുന്നു. വേട്ടമൃഗം വേട്ടക്കാരനായി മാറുമ്പോൾ കോടതിയും നിയമവും അവൻ തന്നെയായി മാറുന്നു. വായനക്കാരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ അനുഭവം.

5 in stock

Author: ജയപ്രകാശ് പാനൂർ

മരണത്തിന്റെ പര്യായമായി അവൻ വരുന്നു. വേട്ടമൃഗം വേട്ടക്കാരനായി മാറുമ്പോൾ കോടതിയും നിയമവും അവൻ തന്നെയായി മാറുന്നു. വായനക്കാരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ അനുഭവം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെന്നായ്ക്കളുടെ മരണവാറൻറ്”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!