ചെന്തെച്ചി

95 76
Current Books

രചനാശൈലിയുടെ മാന്ത്രികതകൊണ്ടു് വായനക്കാർ അറിഞ്ഞാദരിച്ച ലോകക്ലാസിക്.

9 in stock

Author: ബരോനസ് ഓർസി

സിരകളിലൂടെ കരുത്തിന്റെ കുതിരകളെ നയിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിയുടെ കഥ. ഫ്രാൻസിന്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യചരിത്രം കഥയുടെ മധുരിമയോടെ വിവരിക്കുകയാണു് ഈ നോവലിൽ ലോകപ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ബരോനസ് ഓർസി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെന്തെച്ചി”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!