ചിലകാലങ്ങളിൽ ചില ഗായത്രിമാർ

55 44

പുതിയ കാലത്തെയും ലോകത്തെയും അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന കഥകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: സേതു

പുതിയ കാലത്തെയും ലോകത്തെയും അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന കഥകള്‍. ശിഥിലമായ ഓര്‍മ്മകളും അനുഭവലോകവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കഥകള്‍. ലളിതമായ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ മലയാള കഥയെ ഭാവുകത്വപരിണാമത്തിനു വിധേയമാക്കുന്ന കഥാപ്രപഞ്ചം. ഒപ്പം കഥാകാരന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പും. പൗലോ കൊയ്‌ലോ മലയാളത്തില്‍ എഴുതുന്നു, ഒത്തുപാര്‍പ്പ്, ചന്തയുടെ ഭാരം, കൂടുമാറ്റം, ഒരു പഴയ കഥയിലൂടെ, ചില കാലങ്ങളില്‍ ചില ഗായത്രിമാര്‍, പുനരധിവാസം, എല്ലാ കഥകള്‍ക്കുമപ്പുറം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെട്ട കഥാസമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിലകാലങ്ങളിൽ ചില ഗായത്രിമാർ”

Vendor Information