ചിത്രമിതപൂർണം

190 152
eye books

നിതാന്തജാഗ്രതയോടെ ഉണർന്നിരുന്ന് സമൂഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ,പ്രകൃതി -സ്ത്രീ ജീവിതത്തെക്കുറിച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന ഖദീജാമുംതാസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖന സമാഹാരം.

9 in stock

Author: ഖദീജ മുംതാസ്

സർവ ഇടങ്ങളും അപരമാവുമ്പോൾ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് ഓരോ സൂക്ഷ്മസ്വതവും പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയുടെ നേരറിവ് പകരുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിത്രമിതപൂർണം”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!