ചോക്കും ചൂരലും പിന്നെ ഞാനും

190 152
Kairali Books

ഒറിജിനാലിറ്റി വേണ്ടുവോളമുള്ള ജീവിതസ്മരണകളാണ് എന്റെ മുന്നിൽ. കെ.എസ്. മിനിയുടെ അദ്ധ്യാപകജീവിതത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ കരളിൽ കടന്നുകയറി വായനക്കാരനെ പൊടുന്നനെ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിന്റെ ചടുലവും ദീപ്തവും അവിസ്മരണീയവുമായ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ സമർത്ഥങ്ങളായ 32 പൂക്കുടന്നകൾ…

9 in stock

Author: കെ എസ് മിനി

ഒറിജിനാലിറ്റി വേണ്ടുവോളമുള്ള ജീവിതസ്മരണകളാണ് എന്റെ മുന്നിൽ. കെ.എസ്. മിനിയുടെ അദ്ധ്യാപകജീവിതത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ കരളിൽ കടന്നുകയറി വായനക്കാരനെ പൊടുന്നനെ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിന്റെ ചടുലവും ദീപ്തവും അവിസ്മരണീയവുമായ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ സമർത്ഥങ്ങളായ 32 പൂക്കുടന്നകൾ…

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചോക്കും ചൂരലും പിന്നെ ഞാനും”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!