ചുടു മണൽ

60 48

കവേരി നദീജലപ്രശ്‌നം ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന  തമിഴ്‌സാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വസുന്ദരമായ നോവല്‍. തൊഴിലില്ലായ്മ, കുടിയേറ്റം തുടങ്ങി  മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അന്യവല്‍ക്കരണങ്ങളെയും സംഘര്‍ഷങ്ങളെയും ഈ കൃതി ഹൃദയത്തില്‍ തട്ടുന്ന  ആഖ്യാനശൈലിയിലൂടെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: സുബ്രഭാരതി മണിയന്‍ / ഷാഫി ചെറുമാവിലായി

കവേരി നദീജലപ്രശ്‌നം ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന  തമിഴ്‌സാഹിത്യത്തിലെ അപൂര്‍വസുന്ദരമായ നോവല്‍. തൊഴിലില്ലായ്മ, കുടിയേറ്റം തുടങ്ങി  മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അന്യവല്‍ക്കരണങ്ങളെയും സംഘര്‍ഷങ്ങളെയും ഈ കൃതി ഹൃദയത്തില്‍ തട്ടുന്ന  ആഖ്യാനശൈലിയിലൂടെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചുടു മണൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!