സിനിമയുടെ പാഠങ്ങള്‍ വികലനവും വീക്ഷണവും

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഡോ.ജോസ്.കെ.മാനുവല്‍

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിനിമയുടെ പാഠങ്ങൾ – വികലനവും വീക്ഷണവും”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews