സി പി സാബുവിന്റെ കഥകൾ

325 260

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിനെട്ട് കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഒപ്പം നമ്പൂതിരി, എ.എസ്., എം.വി. ദേവൻ
തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങളും.

10 in stock

Author: സി പി സാബു

സൗമ്യമായ നർമവും സാർവലൗകികമായ മാനുഷികതയും സഹിഷ്ണുതയും സൗഹൃദാത്മകതയും സൂക്ഷ്മമായ ജീവിത നിരീക്ഷണവും ഒന്നുചേർന്ന് ഈ കഥകൾ നമുക്ക് തരുന്നത് സവിശേഷവും മനോഹരവുമായ ഒരു വായനാനുഭവമാണ്.
– സക്കറിയ

സി.പി. സാബു അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ആനുകാലികങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി നല്ല കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ പ്രശസ്തനായ മലയാളി എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. എന്തു കൊണ്ടോ, അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി എഴുതുകയോ എഴുതിയവ പുസ്തകമാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
– എം. മുകുന്ദൻ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സി പി സാബുവിന്റെ കഥകൾ”

Your email address will not be published.

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!