ക്രോസ്റോഡ്

160 128
Fabian Books

മലയാള സിനിമയിലെ താരനായക സങ്കല്പങ്ങളെ തകർക്കുന്ന പത്ത് സ്ത്രീപക്ഷ തിരക്കഥകൾ.

8 in stock

Author: ഒരുകൂട്ടം എഴുത്തുകാർ - ഫേബിയൻ ബുക്സ്

മലയാള സിനിമയിലെ താരനായക സങ്കല്പങ്ങളെ തകർക്കുന്ന പത്ത് സ്ത്രീപക്ഷ തിരക്കഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രോസ്റോഡ്”

Vendor Information

  • Store Name: Fabian Books
  • Vendor: Fabian Books
  • Address:
  • No ratings found yet!