ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് – സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ

125 100

സത്യജിത് റേയുടെ സിനിമാ ചിന്തകൾ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ സഹായകമാകുന്ന ക്ലാസിക് കൃതി.

4 in stock

Author: സത്യജിത് റായ്‌

സത്യജിത് റേയുടെ സിനിമാ ചിന്തകൾ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ സഹായകമാകുന്ന ക്ലാസിക് കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് – സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!