ഡല്‍ഹി ഡയറി

110 88

ഡല്‍ഹിയിലെ സാമൂഹികവും സാംസ്‌കാരികവും രാഷ്ട്രീയവും കലാപരവും സാഹിത്യപരവും മറ്റും മറ്റുമായ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് 1960 മുതല്‍ 2 വര്‍ഷക്കാലം മാതൃഭൂമി വാരാന്തപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം.

8 in stock

Author: വി.കെ.എൻ

ഡല്‍ഹിയിലെ സാമൂഹികവും സാംസ്‌കാരികവും രാഷ്ട്രീയവും കലാപരവും സാഹിത്യപരവും മറ്റും മറ്റുമായ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് 1960 മുതല്‍ 2 വര്‍ഷക്കാലം മാതൃഭൂമി വാരാന്തപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡല്‍ഹി ഡയറി”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!