ഡിറ്റക്ടീവ് ടോം സോയർ

130 104

മാര്‍ക് ട്വയിന്റെ പ്രശസ്ത രചനയുടെ
പുനരാഖ്യാനം. ടോമും ഹക്കും പുതിയൊരു
കഥയുടെ ചുരുളഴിക്കുന്നതിനു പിന്നാലെയാണ്.
അഴിക്കുന്തോറും കൂടുതല്‍ മുറുകുന്ന ഒരു കഥ.
രസകരമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളും ആകാംക്ഷയും
ഒരുപോലെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ആഖ്യാനം.

9 in stock

Author: മാര്‍ക് ട്വയിന്‍

മാര്‍ക് ട്വയിന്റെ പ്രശസ്ത രചനയുടെ പുനരാഖ്യാനം. ടോമും ഹക്കും പുതിയൊരു കഥയുടെ ചുരുളഴിക്കുന്നതിനു പിന്നാലെയാണ്.
അഴിക്കുന്തോറും കൂടുതല്‍ മുറുകുന്ന ഒരു കഥ. രസകരമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളും ആകാംക്ഷയും ഒരുപോലെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ആഖ്യാനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡിറ്റക്ടീവ് ടോം സോയർ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!