ധന്യമീ ദിനം

250 200

ഈശ്വരീയത കൊണ്ട് ധന്യമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിനവും. നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഈ കാരുണ്യത്തെ സ്വാംശീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. ഈശ്വരന്റെ വിരല്‍സ്​പര്‍ശം നമ്മെ അറിയിക്കുകയും ദൈനംദിനജീവതസന്ദര്‍ഭങ്ങളെ പുതിയൊരു ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടെ സമീപിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂര്‍വ്വപുസ്തകം.

23 in stock

Author: പി.ആർ.നാഥൻ

ഈശ്വരീയത കൊണ്ട് ധന്യമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിനവും. നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഈ കാരുണ്യത്തെ സ്വാംശീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. ഈശ്വരന്റെ വിരല്‍സ്​പര്‍ശം നമ്മെ അറിയിക്കുകയും ദൈനംദിനജീവതസന്ദര്‍ഭങ്ങളെ പുതിയൊരു ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടെ സമീപിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂര്‍വ്വപുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ധന്യമീ ദിനം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!