ഡോ എ പി ജെ അബ്ദുൾകലാം പ്രസംഗങ്ങൾ

80 64

ശ്രോതാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും കര്‍മ്മോത്സുകരാക്കുകയും ചെയ്ത ഈ പ്രസംഗങ്ങള്‍ ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ സര്‍വ്വതോന്മുഖമായ മുന്നേറ്റത്തിന് മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിയാകും.

Out stock

Out of stock

Author: ഉഷ എസ് നായർ

ശ്രോതാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും കര്‍മ്മോത്സുകരാക്കുകയും ചെയ്ത ഈ പ്രസംഗങ്ങള്‍ ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ സര്‍വ്വതോന്മുഖമായ മുന്നേറ്റത്തിന് മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിയാകും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോ എ പി ജെ അബ്ദുൾകലാം പ്രസംഗങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!