ഡ്രാക്കുള ഏഷ്യയില്‍

249 199

ശ്രീ കോട്ടയം പുഷപനാഥ് ഡ്രാക്കുളയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കിയും ഏഷ്യയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയും 1975-ല്‍ രചിച്ച കൃതിയാണ് ഡ്രാക്കുളയുടെ ഏഷ്യയില്‍

Out stock

Out of stock

Author: കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്
ശ്രീ കോട്ടയം പുഷപനാഥ് ഡ്രാക്കുളയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കിയും ഏഷ്യയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയും 1975-ല്‍ രചിച്ച കൃതിയാണ് ഡ്രാക്കുളയുടെ ഏഷ്യയില്‍
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡ്രാക്കുള ഏഷ്യയില്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!