ദ്രൗപദി

120 96

ദ്രൗപദി ഒരു ദുരന്ത പ്രണയകഥയാണ്.കോളേജ് അദ്ധ്യാപികയും സാഹിത്യകാരിയുമായ ദ്രൗപദിയുടെ പ്രണയ വിവാഹവും ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളും അവളെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.ദ്രൗപദിയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് നോവൽ വികസിക്കുന്നത്

3 in stock

Author: എം ഡി രത്‌നമ്മ

ദ്രൗപദി ഒരു ദുരന്ത പ്രണയകഥയാണ്.കോളേജ് അദ്ധ്യാപികയും സാഹിത്യകാരിയുമായ ദ്രൗപദിയുടെ പ്രണയ വിവാഹവും ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളും അവളെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.ദ്രൗപദിയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് നോവൽ വികസിക്കുന്നത്.എഴുത്തുകാരിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ആണധികാരത്തോട് സൗമ്യമായി കലഹിക്കുന്ന ദ്രൗപദി സ്വയംഹത്യയിലൂടെ സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വബലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്.തേച്ചുമിനുക്കിയ വാക്കുകളും ഉചിതമായ ബിംബങ്ങളും എം ഡി രത്നമ്മ നോവൽ രചനയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭാവസാന്ദ്രമായ ഒരു വിലാപകാവ്യം പോലെ ദ്രൗപദി വായിച്ചാസ്വദിക്കാനാവുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദ്രൗപദി”

Vendor Information