ഡൃൂപ്പ്

60 48

തെന്നിന്ത്യയിലെ രതിബിംബമായിരുന്ന ഷക്കീല ഉൾപ്പെടെ അനേകം നായികമാരുടെ ഡൃൂപ്പായി ആഭിനയിച്ച സുരയ്യാ ബാനു എന്ന എക്സ്ട്രാനടിയുടെ ജീവിതകഥ.

7 in stock

Author: ഡോ. സൂര്യകാന്തന്‍ / പത്മാ കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി

തെന്നിന്ത്യയിലെ രതിബിംബമായിരുന്ന ഷക്കീല ഉൾപ്പെടെ അനേകം നായികമാരുടെ ഡൃൂപ്പായി ആഭിനയിച്ച സുരയ്യാ ബാനു എന്ന എക്സ്ട്രാനടിയുടെ ജീവിതകഥ.വെള്ളിത്തിരയിലെ താരപ്പൊലിമകൾക്കുപിറകിലെ ചതിയും കണ്ണീരും വിഷാദവും നിറഞ്ഞ അഴുക്കുലോകത്തെ യഥാതഥമായി ഈ കൃതി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.മലയാളത്തിലെ ആത്മകഥാസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നോളം നാം വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അസാധാരണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡൃൂപ്പ്”

Vendor Information