എഡിസനും പ്രകാശവും

70 56
Mythri Books

ലോകത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ തോമസ് ആൽവാ എഡിസൺ വൈദ്യുതി വിളക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച കഥ

4 in stock

Author: പി സുദർശനൻ

ലോകത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ തോമസ് ആൽവാ എഡിസൺ വൈദ്യുതി വിളക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച കഥ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എഡിസനും പ്രകാശവും”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!