ഈര്‍പ്പം നിറഞ്ഞ മുറികള്‍

80 64

കല്പടവിലിരുന്ന് നിലാവ് കാണുന്നവര്‍, ദര്‍പ്പണം മോര്‍ഫിന്‍, ഗാലപ്പഗോസില്‍, ഒരുപുഴയുണ്ടായിരുന്നു, ശുക്രാചാര്യന്‍, ആത്മഹത്യയ്ക്കുശേഷം, മുജ്ജന്മത്തിന്റെ മൂടുപടം തുടങ്ങി 56 കവിതകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: ശാന്തി ജയകുമാര്‍

മലയാള കവിതാപാരമ്പര്യത്തെ നന്നായി ഉള്‍ക്കൊണ്ട ഒരു കാവ്യസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ബലിഷ്ഠമായ അടിത്തറയിലാണ് ശാന്തി ജയകുമാറിന്റെ കവിതാരചന. മലയാളത്തിന്റെ ഈണവും താളവും ഉള്‍ക്കൊണ്ട കാവ്യഭാഷയിലാണെങ്കിലും ആധുനിക – ആധുനികോത്തര കാവ്യസംസ്‌കാരത്തിന്റെ മുദ്രകളും ഈ കവിതകളില്‍ സമൃദ്ധം. പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലും തികഞ്ഞ സ്വാഭാവികത. അതോടൊപ്പം അനുഭവലോകത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ സങ്കീര്‍ണ്ണത. ചിലപ്പോള്‍ ധ്വനിസാന്ദ്രത. ചിലപ്പോള്‍ വാചാലത, ചിലപ്പോള്‍ ലയാത്മകം. ചിലപ്പോള്‍ സംഘര്‍ഷാത്മകം. ഈ കവിതകളില്‍ തെളിയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ വ്യവച്ഛേദിക്കുക ദുഷ്‌കരം. അനുഭവത്തിന്റെ ലിംഗഭേദാതീതമായ സങ്കീര്‍ണ്ണതകളെ സ്വാംശീകരിക്കാന്‍ പലപ്പോഴും വെമ്പുന്ന വാങ്മയം. ഈ കവിതകളില്‍ തീവ്രമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട്. തീക്ഷ്ണമായ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഈര്‍പ്പം നിറഞ്ഞ മുറികള്‍”

Vendor Information