ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ്

220 176

ലോകപ്രശസ്ത ബ്രസീലിയന്‍ നോവലിസ്റ്റ് പൗലോ കൊയ്‌ലോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍. പ്രണയത്തിന്റെയും രതിയുടെയും ആസക്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു ഈ കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രകാശന്‍ മാണിക്കോത്ത്

ലോകപ്രശസ്ത ബ്രസീലിയന്‍ നോവലിസ്റ്റ് പൗലോ കൊയ്‌ലോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍. പ്രണയത്തിന്റെയും രതിയുടെയും ആസക്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു ഈ കൃതി. പൗലോ കൊയ്‌ലോയുടെ തികച്ചും അതുല്യമായ ആഖ്യാനശൈലി ഈ കൃതിയെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ്”

Vendor Information