എങ്ങനെ ഫാം തുടങ്ങാം

300 240
Manorama Books

സ്വന്തമായി ഒരു ഫാം തുടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുവന്നവർക്കുള്ള മികച്ച വഴികാട്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം.

5 in stock

Author: ഡി ഡി ഷൈന്‍ കുമാര്‍

സ്വന്തമായി ഒരു ഫാം തുടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുവന്നവർക്കുള്ള മികച്ച വഴികാട്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം. ഊർജസ്വലരായ യുവസംരംഭകർ, വിദേശത്തു പാർക്കുന്ന മലയാളികൾ, കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയവർ, ജോലിയിൽനിന്ന് സ്വയം വിരമിച്ച് ആദായകരമായ സംരംഭം തുടങ്ങാനാലോചിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ പലരുണ്ട്, ഫാം സ്വപ്നം കാണുന്നവർ….

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എങ്ങനെ ഫാം തുടങ്ങാം”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!