എന്റെ കുറ്റാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ

100 80

ഗിൽബർട്ടിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല ശാസ്ത്രീയ സമീപനമാണ്.
-ജസ്റ്റിസ് കെ സുകുമാരൻ

7 in stock

Author: ഗിൽബർട്ട്

ഗിൽബർട്ടിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല ശാസ്ത്രീയ സമീപനമാണ്.

-ജസ്റ്റിസ് കെ സുകുമാരൻ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ കുറ്റാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!