എന്തുകൊണ്ട് ജൈവകൃഷി

90 72

അറിവിന്റെ നിറവിലേക്കൊരു അന്വേഷണക്കുതിപ്പ്.

10 in stock

Author: സുരേഷ് മുതുകുളം

അറിവിന്റെ നിറവിലേക്കൊരു അന്വേഷണക്കുതിപ്പ്. അറിവൂഞ്ഞാൽ പുസ്തകപരമ്പര – വോള്യം 3. മണ്ണിനോടും മനുഷ്യനോടും ഒരുപോലെ നീതിപുലർത്തുന്ന ജൈവകൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം. കർഷകർക്കും കൃഷിയിൽ തല്പരരായവർക്കും വിജ്ഞാനദാഹികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്തുകൊണ്ട് ജൈവകൃഷി”

Vendor Information