ഫാഷന്റെ മനഃശാസ്ത്രം

100 80
Yes Press Books

ലോകത്തെവിടെയൂം ഫാഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.എന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്ഭവവും ചരിത്രവും സംബന്ധിച്ച അറിവുകൾ കുറവാണ്.

9 in stock

Author: ഡേവിഡ് ജോസഫ്

ലോകത്തെവിടെയൂം ഫാഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.എന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്ഭവവും ചരിത്രവും സംബന്ധിച്ച അറിവുകൾ കുറവാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഫാഷന്റെ മനഃശാസ്ത്രം”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!