ഫിംഗർപ്രിൻറ്

150 120

മനുഷ്യമനസ്സിനെ എന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണാത്മക ചിന്തകൾ കഥകളിലൂടെ ആവിഷ്‌കൃതമാകുമ്പോൾ രസാവഹമാകുന്നു. 

2 in stock

Author: അനിയൻ തലയാറ്റുംപിള്ളി

മനുഷ്യമനസ്സിനെ എന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണാത്മക ചിന്തകൾ കഥകളിലൂടെ ആവിഷ്‌കൃതമാകുമ്പോൾ രസാവഹമാകുന്നു. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഫിംഗർപ്രിൻറ്”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!