ഗണിതം കൗതുകം

70 56
Yes Press Books

ഗണിതവിജ്ഞാനത്തെ കുട്ടികളിലേക്കും സാധാരണക്കാരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതുനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം.

11 in stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

ഗണിതവിജ്ഞാനത്തെ കുട്ടികളിലേക്കും സാധാരണക്കാരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതുനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതം കൗതുകം”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!