ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സ്ത്രീരത്‌നങ്ങള്‍

30 24
Poorna Eram

മറ്റു ശാസ്ത്രശാഖകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്രത്തില്‍ പ്രഗത്ഭരായ വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം തുലോം കുറവാണ്. അനിതരസാധാരണമായ പ്രതിഭയിലൂടെ ഗണിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമേഖലകളില്‍ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭമതികളില്‍നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒന്‍പതു സ്ത്രീരത്‌നങ്ങളെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: മനോജ് എം. സ്വാമി

മറ്റു ശാസ്ത്രശാഖകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്രത്തില്‍ പ്രഗത്ഭരായ വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം തുലോം കുറവാണ്. അനിതരസാധാരണമായ പ്രതിഭയിലൂടെ ഗണിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമേഖലകളില്‍ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭമതികളില്‍നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒന്‍പതു സ്ത്രീരത്‌നങ്ങളെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സ്ത്രീരത്‌നങ്ങള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!