ഗോപുരനടയിൽ

50 40

ഏറ്റവും മികച്ച നാടകത്തിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ കൃതി.

4 in stock

Author: എം. ടി വാസുദേവൻ നായർ

 ഏറ്റവും മികച്ച നാടകത്തിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ കൃതി. രംഗവേദിക്ക് പിടികൊടുക്കാത്ത ദാർശനിക വ്യാപ്തികൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി. ഹൃദയശൂന്യമായ അധികാര പ്രമത്തതയ്ക്കു മുന്നിൽ തിരസ്കൃതമാവുന്ന ജീവിതദൈന്യതകൾക്ക് ഒരു അപൂർവ രംഗഭാഷ്യം. അബ്‌സേർഡ് നാടകസങ്കൽപ്പത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട എം ടിയുടെ ഒരേയൊരു നാടകകൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗോപുരനടയിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!