ഗുരുവും ശിഷ്യനും

145 116
Poorna Eram

ഭാരതീയ കഥാപൈതൃകത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന മുപ്പതു ഗുരുശിഷ്യകഥകളുടെ സമാഹാരം

8 in stock

Author: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം

ഭാരതീയ കഥാപൈതൃകത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന മുപ്പതു ഗുരുശിഷ്യകഥകളുടെ സമാഹാരം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരുവും ശിഷ്യനും”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!