ഹൈന്ദവനും അതിഹൈന്ദവനും

130 104

മതാതീത രാഷ്ട്രീയത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും താത്പര്യമുള്ള ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും കാംക്ഷിക്കേണ്ട സഫലീകരണമാണ് ഹൈന്ദവനെ അതിഹൈന്ദവനിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക എന്നത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒ വി വിജയന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 25 ലേഖനങ്ങൾ.

2 in stock

Author: ഒ.വി.വിജയന്‍

മതാതീത രാഷ്ട്രീയത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും താത്പര്യമുള്ള ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും കാംക്ഷിക്കേണ്ട സഫലീകരണമാണ് ഹൈന്ദവനെ അതിഹൈന്ദവനിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക എന്നത്.
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒ വി വിജയന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 25 ലേഖനങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഒ.വി.വിജയന്‍

ISBN

9789352825530

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹൈന്ദവനും അതിഹൈന്ദവനും”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews