ഹെർക്കുലീസ് കഥകൾ

100 80
Manorama Books

ഗ്രീക്ക് കഥാ സാഹിത്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതുല്യ യോദ്ധാവാണ് ഹെർക്കുലീസ്. ഹർക്കുലീസിന്റെ സാഹസിക കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Out stock

Out of stock

Author: ജേക്കബ് ഐപ്പ്

ഗ്രീക്ക് കഥാ സാഹിത്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതുല്യ യോദ്ധാവാണ് ഹെർക്കുലീസ്. ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും, പതറാത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായാണ് അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹർക്കുലീസിന്റെ സാഹസിക കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹെർക്കുലീസ് കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!