ഹിമാലയം കാഴ്ച ദർശനം

125 100

മഹായാത്രയുടെ മാസ്മരികത പകരുന്ന സഞ്ചാരസ്മൃതികള്‍.ഹിമാലയസാനുക്കളിലെയും കൈലാസത്തിലെയും കാഴ്ചകളും ദര്‍ശനങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ബി. രാജീവൻ

മഹായാത്രയുടെ മാസ്മരികത പകരുന്ന സഞ്ചാരസ്മൃതികള്‍. ഹിമാലയസാനുക്കളിലെയും കൈലാസത്തിലെയും കാഴ്ചകളും ദര്‍ശനങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ഉത്തരഖണ്ഡ് ഹിമാലയം, പൂര്‍വ്വഹിമാലയം എന്നീ മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രാനുഭവങ്ങള്‍. അത്യപൂര്‍വ്വങ്ങളായ കളര്‍ച്ചിത്രങ്ങളും പെയിന്റിങ്ങുകളും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിമാലയം കാഴ്ച ദർശനം”

Vendor Information