ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമോ?

70 56

എം എസ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ നാം അഥവാ നമ്മുടെ ദേശീയത നിര്‍വചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ആ പുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങളും സംഘപരിവാര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമെന്ന ആശയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍ സീതാറാം യെച്ചൂരി. അതിനാല്‍ ഇതിനുള്ള കാലിക പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. എന്‍ റാം

9 in stock

Author: സീതാറാം യെച്ചൂരി

എം എസ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ നാം അഥവാ നമ്മുടെ ദേശീയത നിര്‍വചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ആ പുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങളും സംഘപരിവാര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമെന്ന ആശയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍ സീതാറാം യെച്ചൂരി. അതിനാല്‍ ഇതിനുള്ള കാലിക പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. എന്‍ റാം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമോ?”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!